בחירות 2020

בחירות 2020

בוחרים בהפועל!


חברי עמותה יקרים,


כמדי שנתיים, הגיעה העת לבחירת וועד מנהל וועדת ביקורת לעמותת הפועל אוסישקין תל-אביב. אנו זקוקים לחברות ולחברים, אשר יכולים ומוכנים להקדיש מזמנם, מרצם וכשרונם בתפקידים פעילים במוסדות הנבחרים, לטובת העמותה והקבוצה היקרות לכולנו. הקהל האדום ידוע כדעתני במיוחד, הן בנושאים מקצועיים והן במה שקשור להתרחשויות סביב הפרקט ומחוצה לו. חברות במוסדות העמותה הנבחרים מעניקה הזדמנות אמיתית להכיר את המערכות מבפנים, לקחת חלק בפעילות היום–יומית, וליזום ולהשפיע בנושאים ש"בוערים בעצמות".


בבחירות הקרובות יבחרו חמישה חברים/ות לוועד המנהל של העמותה ושלושה חברים/ות לוועדת הביקורת. אנחנו מזמינים בזאת את חברות וחברי העמותה להגיש מועמדות לגופים אלה (על פי דין, לא ניתן לכהן בשני המוסדות במקביל).


הבחירות תתקיימנה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית מאובטחת בימים 13-15.9.2020.


ההצבעה תיפתח ביום ראשון 13.9.2020 בשעה 14:00 ותינעל ביום שלישי 15.9.2020 בשעה 14:00. פרטים אודות אופן ההצבעה יפורסמו במועד מאוחר יותר.


המעוניינים להגיש מועמדותם ישלחו אל וועדת הבחירות עד ליום ג׳, 14 ביולי 2020 את המסמכים הבאים:


1.  טופס מועמדות לבחירות 2020להורדת הטופס לחץ כאן


2.  קורות חיים (בין היתר על מנת שנוכל לשלול חשש למצב ניגוד עניינים, אנא פרטו ניסיון מקצועי ו/או מעורבותו/או התנדבות ו/או עבודה בגופים וארגונים שונים).


את המסמכים יש לסרוק ולשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני elections2020@hapoeluta.org. אישור על קבלת הטופס והמסמכים הנלווים יישלח תוך מספר ימים.


בהתאם להוראות התקנון ועדת הבחירות תפרסם את רשימת המועמדים באתר האינטרנט של העמותה. במידה והוגש ערעור על רשימת המועמדים, תפורסם רשימת המועמדים הסופית לאחר קבלת החלטה בערעורים אלה. החלטת ועדת הבחירות בערעורים תהא סופית ולא ניתנת לערעור.

ניתן לעיין בהוראות התקנון: http://basket.co.il/teams/9/data?id=1324