חדשות

לאן עכשיו? / חנן אביב

השחרור של רפי מנקו הייתה החלטה ניהולית-מקצועית אחת שזעזעה מערכת שלמה, וכנהוג בהפועל מדובר במערכת מורכבת מאוד –