מועדון הכדורסל הפועל "ויגן פרנדלי" תל אביב | האתר הרשמי
חברי ההנהלה

חברי ההנהלה

הוועד המנהל

רמי כהן
חיים יצחקי
בר חיון
אסי הראל
רועי פוליטי

ועדת ביקורת

תמר נחמן
עומרי מורן
דני בילקר