הפועל SP מצר תל אביב האתר הרשמי | תקנון הרשמה – מחלקת ילדים ונוער הפועל אוסישקין ת"א 2021/22

תקנון הרשמה – מחלקת ילדים ונוער הפועל אוסישקין ת"א 2021/22

30/08/2021

דרכי תשלום

* מזומן/העברה בנקאית לכל התקופה במועד ההרשמה.

* כרטיס אשראי, בפריסה לתשלומים חודשיים ללא ריבית והצמדה. תשלום אחרון לפני 30/6/2022.

* המחאות דחויות עד ל-20 בכל חודש. תשלום אחרון לפני 30/4/2022.

* לא ניתן לשלם תשלום חלקי או מדי חודש בחודשו עבור הפעילות.

הנחות

* במקרה של רישום מספר אחים/ות לבית אב, תינתן הנחה בשיעור של 10% על כל הרשמה.

* תינתן הנחה של 5% למשלמים במזומן/העברה בנקאית במועד ההרשמה.

 

ביטולים

בקשות ביטול/זיכוי חלקי יטופלו רק לאחר שליחת "טופס ביטול" למייל מחלקת הנוער - noarhapoeluta@gmail.com כשעל המכתב להיות חתום על ידי המבקש עד לתאריך 25 בכל חודש. בקשות ביטול שהוגשו למאמן לא יטופלו.

* אין אפשרות לביטול חלקי של חודש. השתתפות בחלק מהחודש תיחשב השתתפות בכל החודש.

* הביטול יכנס לתוקף לאחר אישור יו"ר מחלקת הנוער החל מהחודש העוקב להגשת טופס הבקשה. הגביה או הזיכוי יחושבו בהתאם.

* לאחר 28/2/22 לא יתקבלו ביטולי רישום או פעילויות אחרות.(1) לאחר מועד זה יחויב המשתתף בתשלום מלא עד סוף השנה.

מדמי ההחזר תנוכה עמלה (2.5% בגין כרטיס אשראי, 20 שקלים בגין כל שיק חוזר או ביטול שיק)

* אין ביטול והחזר כספי רטרואקטיבית.

(1) פרט למקרים חריגים של פציעות ומניעה רפואית אחרת וזאת בהצגת אישור רופא על מניעה להמשך השתתפות בפעילות.

 

נהלים

* משתתף שלא יתמיד בתשלומים תהיה הנהלת מחלקת הנוער רשאית להפסיק את השתתפותו וזאת לאחר מתן התראה.

* הפועל ת"א אחראית על ילדי החוגים בשעות הפעילות אליו רשום השחקן בלבד, ולא בדרך לאימון וממנו.

* ההשתתפות בפעילות תתאפשר רק לאחר סילוק החובות משנים קודמות.

* אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום לפעילות ובלבד שהתקבל אישור לזיכוי בהתאם להליך בקשת ביטול כאמור לעיל.

* ימים ושעות הפעילות יקבעו באופן סופי ויפורסמו ע"י מאמני הקבוצות.

* הפועל ת"א אינה אחראית על אובדן או פגיעה בציוד במתחם האימונים.

* היעדרות של משתתף/ת עקב מחלה/חופשה לא תזכה בהחזר כספי.

* המשתתפים לא יבטלו ו/או ישנו את התשלום לחיוב חשבון ללא עדכון הנהלת מחלקת הנוער מראש ובכתב.

* מחיר הפעילות כולל סך של 400 שקלים בגין דמי רישום ותשלום עבור ציוד וביגוד. במקרה של ביטול הם ינוכו מסכום הזיכוי.

 

קורונה

* לא יינתן זיכוי עבור תקופת בידוד עקב מחלת קורונה או עקב מחלה של המשתתף.

* אם תהיה השבתה של הפעילות עקב הכרזת סגר עבור תקופה שעולה על 15 יום, יינתן זיכוי יחסי עבור תקופת ההשבתה מעבר ל- 15 יום הראשונים. לחילופין, במקום הזיכוי הכספי תוכל האגודה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את עונת האימונים לתקופה נוספת  כתחליף לזיכוי האמור.

 

פרסום וחומרים שיווקיים

* מועדון הפועל ת"א יהיה רשאי, מתוקף אישור ההורה על תקנון זה, לצלם את המשתתפים במסגרת האימונים והפעילויות הקשורות לקבוצה אליה משתייך המשתתף ולעשות שימוש בצילומים אלו לטובת פרסומים של המועדון בפלטפורמות השונות.

 

הערב: הפועל מארחת את מכבי ראשל"צ

הערב: הפועל מארחת את מכבי ראשל"צ

24/10/2021
הפסד שני העונה בחיפה: "איבדנו משהו בדרך"

הפסד שני העונה בחיפה: "איבדנו משהו בדרך"

16/10/2021
לקראת משחק: הפועל עולה לחיפה

לקראת משחק: הפועל עולה לחיפה

15/10/2021